W ramach czesnego zapewniamy

Zajęcia
umuzykalniające

W skład zajęć z muzyki wchodzą również elementy rytmiki, nauka nut oraz śpiewanie.

Opiekę
logopedyczną

Zapewniamy dzieciom grupową opiekę logopedyczną oraz diagnozę logopedyczną.

Gimnastykę ogólnorozwojową

W naszym przedszkolu Państwa dzieci mają zapewnioną gimnastykę ogólnorozwojową dla najmłodszych.

Warsztaty
przyrodnicze

W naszym przedszkolu nie zabraknie zabawy jak i również edukacji przyrodniczej, która przydaje nam się w późniejszym życiu.

Bajkoterapię

Czytamy waszym pociechom odpowiednie bajki tak, aby wzbudzić w nich ciekawość i poruszyć wyobraźnię.

Wydarzenia
tematyczne

Udział w części atrakcji organizowanych w przedszkolu ( teatrzyki, wycieczki, warsztaty).

Co oferujemy ?

Odziały ogólno dostępne- integracyjne

Rozwój dziecka

Realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Profesjonalna opieka

Profesjonalna opieka nad dziećmi od pon. do pt. w godzinach 6.20-18.00.

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem MEN.

Roczne przygotowanie przedszkolne „zerówka”.

Zajęcia z angielskiego

Codzienne zajęcia z Języka angielskiego + kurs dla dzieci w wieku przedszkolnym, prowadzony przy współudziale ze szkołą języka angielskiego.

Plac zabaw

Przedszkolny, certyfikowany, monitorowany – spełniający wymagania unijne.

Zbilansowana cztero-posiłkowa dieta

Dostosowana do potrzeb rozwojowych dzieci, uwzględniająca modyfikacje zdrowotne i sezonową dostępność produktów.

Wymiany miedzynarodowe nauczycieli

Uczestniczymy w programie międzynarodowej wymiany kadry nauczycieli.

Cennik naszego przedszkola

Zniżki dla rodzeństw od 20%

WPISOWE w przedszkolu Pluszowy Miś

CZESNE MIESIĘCZNE odział ogólnodostępny

CZESNE MIESIĘCZNE dla dzieci z orzeczeniami